Disclaimer

Brandling doet haar uiterste best om betrouwbare en actuele informatie te verschaffen op haar website. Echter, wij geven geen garanties over de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie. Brandling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie of de gevolgen van het gebruik ervan.

Algemeen

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Brandling niet garanderen dat alle informatie te allen tijde volledig, correct of actueel is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Brandling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze site. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.Brandling is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van toegang tot of gebruik van de website, en garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Links of verwijzingen naar andere sites zijn enkel voor informatieve doeleinden. Brandling is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, producten of diensten die op deze externe sites worden aangeboden.

© COPYRIGHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website (inclusief informatie, beelden, images) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandling worden gekopieerd of opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm dan ook - elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of anderszins.