Privacyverklaring

Brandling streeft ernaar om betrouwbare en actuele informatie te verstrekken op haar website, maar kan niet garanderen dat alle informatie volledig of up-to-date is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie of de gevolgen van het gebruik ervan.

Brandling B.V.

Brandling, gevestigd aan Noordvliet Noordzijde 19, 3142 CH, Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Noordvliet Noordzijde 19
3142 CH, Maassluis
010 - 322 0250

Sebastiaan Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Brandling. Hij/zij is te bereiken via contact@brandling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Brandling verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Ouders worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Indien je meent dat wij persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op via [e-mailadres], zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

Brandling verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder andere:
Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
Contact opnemen voor onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming

Brandling maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen voor besluiten met aanzienlijke gevolgen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Brandling verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Brandling. Verzoeken hiervoor stuur je naar [e-mailadres].

Beveiliging van persoonsgegevens

Brandling neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus. Bij vermoedens van misbruik, neem contact op via contact@brandling.nl.